مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد زمین شناسی
  گرایش زیست محیطی /دانشگاه شهید چمران اهواز
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی زمین شناسی
  /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 15.5

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com