مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت مهرگان سازه اقطاع
  مالی و حسابداری/ کارشناس
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت صنایع گلدیران
  مالی و حسابداری/ کارشناس انبار
 • تیر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹
  صندوق مهر امام رضا
  مالی و حسابداری/ اپراتور
 • اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۸۵
  شهرداری
  اپراتور
 • اردیبهشت ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۴
  شرکت پوشینه
  مسئول دفتر/ برنامه ریزی و کنترل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبانی شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com