مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه آزاد تهران
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه صنعتی شاهرود

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶
  شرکت سازه صنعت ثمر
  طراح
 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  اداره گاز شهرستان شاهرود
  کارآموز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  تولید آنتروپی در انتقال حرارت نانو سیالات
 • 1395
  فیبر های کربنی
 • 1394
  بررسی سیستم های اطفا حریق در صنعت
 • 1394
  یکپارچگی و عملیات پردازش و تغییر سطح

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solid works
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fluent
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gambit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDMS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com