مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا هم اکنون
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه صعنتی شریف

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1390
  اجرای پروژه44واحدی مسکن مهر7
  مدیرعامل

افتخارات

 • 1390
  لوح تقدیر کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com