مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا هم اکنون
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه قائم شهر / معدل 14.23

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بیمه ایران نمایندگی ملکی فر
  مسئول صدور
 • خرداد ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت تراورس
  مالی و حسابداری/ حقوق و دستمزد
 • فروردین ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹
  شرکت ارتا کاو
  مالی و حسابداری/ حقوق و دستمزد
 • فروردین ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۷
  بیمه ایران نمایندگی زیبافر
  صدور بیمه نامه
https://.com