مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 17.85
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 15.96

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  لوستر مهدی ( انصاری)
  مهندسی صنایع/ مسئول واحد تحقیق و توسعه ( R&D )
 • خرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  ایران یاسا
  مهندسی صنایع/

پروژه ها

 • 1393
  راه اندازی سایت خدماتی برای دانشجویان
  عضو تیم طرح و برنامه

  توضیحات: هدف انجام این دسترسی راحت دانشجویان به مقالات ،جزوات و کتب مرتبط با رشته بود

 • 1392
  استقرار سیستم ایزو
  عضو تیم اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عارضه یابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سیستم و بهره وری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • vensim
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عارضه یابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سیستم و بهره وری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com