مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه آزاد رودبار

افتخارات

 • 1395
  1- سرباز نمونۀ گردان پیادۀ حمزه 1394
  2- سربازنمونۀ گردان پیادۀ حمزه 1395
  3- سرباز نمونۀ دفتر نیروی انسانی 1395
  4- سرباز نمونه تیپ تکاور میرزا کوچک خان 1395
  5- کسب مقام دوم در رشته فوتسال 1395،

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش: فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنا به مهارت‌های ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com