مختصری از من

در سال 1390 مدرک دیپلم علوم تجربی گرفته
در سال 1391 در رشته ژنتیک گرایش زیست شناسی سلولی و ملکولی در دانشگاه آزاد واحد تنکابن شروع به تحصیل کرده و در سال 1395 مدرک لیسانس خود را دریافت کرده و در طول دوره تحصیل به مدت 20 روز به عنوان کارورز در آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر الهه قادرمرزی در سنندج آموزش دیده ام
و به مدت 7 روز در آزمایشگاه ارشد دانشگاه آزاد تنکابن دوره های pcr و استخراج ژن کارورزی و آموزش را گذرانده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ژنتیک
  گرایش زیست شناسی سلولی و ملکولی /دانشگاه آزاد واحد تنکابن / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۴
  آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر الهه قادرمرزی
  کارورزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • world_power point_ excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com