مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آرایشگری
  40% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
دانش تخصصی
 • آرایشگری
  40% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
https://.com