مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه آزاد اهر
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی علوم سياسي و روابط بين الملل
  گرایش علوم سياسي و روابط بين الملل /دانشگاه آزاد تهران مركز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com