مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مکانیک
    گرایش جوش /دانشگاه آمل / معدل 16.57
https://.com