مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان / معدل 17.05
 • 1390 تا 1391
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  / معدل 15.03

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت فناوری اطلاعات آندیا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک در سال 1390 با نمره 100
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C و C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک در سال 1390 با نمره 100
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C و C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com