مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه شهید بهشتی تهران

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۶
  شرکت سپهرافروزشیمی
  کارشناس R and D

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کارآموزی در مرکز تحقیقات ، شناسایی و آنالیز مواد شیمیایی دانشگاه شهید بهشتی

پروژه ها

 • 1395
  کارگاه ایمنی و تکنیک های آزمایشگاهی
  مربی
 • 1394
  انجمن علمی دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی
  هسته مرکزی

دانش تخصصی

 • GC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HPLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طیف گیری با تکنیک IR-FT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اندازه گیری و طیف گیری با تکنیک VIS-UV
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اندازه گیری BOD و COD
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • GC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HPLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طیف گیری با تکنیک IR-FT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اندازه گیری و طیف گیری با تکنیک VIS-UV
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اندازه گیری BOD و COD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com