مختصری از من

پر انگیزه ؛ باپشتکار ، روابط عمومی خوب ، انتقاد پذیر ، علاقمند به یادگیری و پیشرفت کاری ، علاقمند به نظم و انضباط ، سعی میکنم کارهای محوله را به نحو احسن و در اسرع وقت انجام دهم.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش اقتصاد /دانشگاه فردوسی مشهد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت یاس سپیدپارس
  سرپرست و کارشناس ارشد بخش مدارک و جذب نمایندگان

  توضیحات: شرکت یاس سپیدپارس
  سرپرست و کارشناس ارشد بخش مدارک و جذب نمایندگان
  مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  اینجانب از سال 92 در شرکت یاس سپید پارس که با شرکت رایتل همکاری دارند فعالیت داشتم . و از سمت کارمند اداری به سمت شغلی سوپروایزر و سرپرست ثبت بخش ثبت اسناد شرق کشور، و در نهایت سرپرست وکارشناس ارشد بخش مدارک و جذب نمایندگان منصوب شدم.
  مسئولیت های اینجانب در سمت سرپرستی به شرح زیر بود :
  مسئولیت سرپرستی پرسنل واحد رایتل ، آموزش و ارزیابی عملکرد آن ها
  کنترل پرسنل واحد اداری به لحاظ انجام امور محوله به ایشان و ارائه آمارو گزارش به مدیر بخش

پروژه ها

 • 1390
  همایش ها و کنفرانس ها
  عضو تیم اجرایی

  توضیحات: عضو تیم اجرایی اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران سال 90
  عضو تیم اجرایی گردهمایی مدیران پژوهشی و پژوهشگران شهرمشهد سال 91
  عضو تیم اجرایی اولین کنفرانس ملی دانشجویان اقتصادکشاورزی ایران سال 92
  سوپروایزر تیم فروش و تبلیغات رایتل در نمایشگاه بین المللی مشهد سال 93

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Excel / آفیس / اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com