مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی برق
    گرایش شبکه های انتقال و توزیع /دانشگاه محمد باقر / معدل 15
https://.com