مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش سیستمهای اطلاعاتی(MIS) /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر / معدل 1530

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه صنعتی فولاد بهمن
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدیریت کارخانه
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه صنعتی فولاد بهمن
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدیریت تولید
 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  گروه صنعتی فولاد بهمن
  مدیریت داخلی
 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  گروه صنعتی فولاد بهمن
  مشاور مدیر عامل
 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  گروه صنعتی فولاد بهمن
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  گروه صنعتی فولاد بهمن
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس روابط عمومی و امور نمایشگاهی
 • شهریور ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  گروه صنعتی فولاد بهمن
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس انفورماتیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com