مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه صفاهان / معدل 17.8
 • 1385 تا 1388
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علوم و فناوری سپاهان / معدل 13

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  مخابرات ردانی پور
  مهندسی برق/ کارآموز

  توضیحات: کار در بخش MDF ، قسمت 117

https://.com