مختصری از من

بنده همچنین مدرس دروس رشته مدیریت و مهندسی صنایع و نقشه کشی در دانشگاه می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه آزاد / معدل 17
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه شمال آمل / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کاله
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی تولید و PM
 • فروردین ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۴
  کاله
  مهندسی صنایع/ مدیر TPM

  توضیحات: مدیریت پروژه تدوین اطلاعات پایه سازمان در سیستم مستر دیتا
  ایجاد سیستم کنترل هزینه های نگهداری و تعمیرات در واحد ترابری
  ایجاد سیستم کنترل هزینه های نگهداری و تعمیرات ماشین آلات تولید و پشتیبانی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹
  کاله
  مهندسی صنایع/ مسئول واحد PM

  توضیحات: پیاده سازی سیستم TPM و مدیریت پروژه پیاده سازی.

 • بهمن ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۸
  کاله
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

پروژه ها

 • پیاده سازی TPM
  مدیر پروژه
 • تدوین اطلاعات پایه سازمان master data
  سرپرست گروه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: QS و سازمان تحقیقات صنعتی و موسسه آریانا
 • طراحی و نقشه کشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: TUV nord

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com