مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فنی و مهندسی صنعتی اسفراین

پروژه ها

 • 1393
  وب سایت شرکت گرایلی
  طراح وب سایت و اتوماسیون

  توضیحات: www.gerayly.com

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و طراحی نرم‌افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایده پردازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی الگریتم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • phpStorm
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و طراحی نرم‌افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایده پردازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی الگریتم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com