مختصری از من

آشنایی باسیستم فروش-حسابداری وخزانه داری نرم افزار مبنا
آشنایی کامل باحوزه فروش (اعم از مسیر بندی وکنترل ویزیتور)
آشنایی باسیستم فروش-حسابداری سیستم نمسیس
آشنایی نسبی با سیستم همکاران سیستم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش مدیریت مالی /دانشگاه دانشگاه آزاد فیروز کوه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت پخش ارمغان طبیعت
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش تهران وکرج
 • مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت پخش سراسری میهن
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش تهران-کرج
 • تیر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت پخش سراسری یاراطب ثامن
  بازاریابی و فروش/ مدیر مرکز تهران-کرج-قم-ساوه
 • مهر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت پخش سراسری یاراطب ثامن
  مالی و حسابداری/ ریس حسابداری شعب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مبنا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار نمسیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com