مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بازار سرمایه
  گرایش بورس /دانشگاه جامع علمی - کاربردی / معدل 1795
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه جامع علمی - کاربردی / معدل 1533

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  هلدینگ بناء ( شرکت توسعه خودروهای الکتریکی بنا شریف )
  مالی و حسابداری/ مسئول امور مالی
 • آذر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۶
  هلدینگ بناء ( شرکت بین المللی کشت و صنعت رفراف و انرژیهای پاک بناء )
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت اطلس بام و شرکت پویا محاسب کبیر
  مالی و حسابداری/ حسابدار و مدرس
 • آذر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت آریا فرناد
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۸۱ تا آبان ۱۳۹۲
  مشارکت جهاد توسعه منابع آب ، هامون و بهان سد
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • آذر ۱۳۷۸ تا شهریور ۱۳۸۱
  تولیدی تن آذین
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره حسابداری مالی 1
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره حسابداری مالی 2
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره تربیت حسابدار
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی ایران
 • حسابداری پیشرفته با نرم افزارهای هلو و رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک: پرتو دانش کارساز
 • دوره جامع نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم
 • حسابداری مالی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشوری
 • حسابداری عمومی مقدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای حسابداران تهران
 • حسابداری عمومی تکمیلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای حسابداران تهران
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای حسابداران تهران
 • حسابداری صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای حسابداران تهران
 • رایانه کار حسابدار مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای حسابداران تهران
 • آشنائی با مدیریت هزینه ها در شرکت های دانش بنیان
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت کفا و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره حسابداری مالی 1
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره حسابداری مالی 2
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره تربیت حسابدار
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی ایران
 • حسابداری پیشرفته با نرم افزارهای هلو و رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک: پرتو دانش کارساز
 • دوره جامع نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم
 • حسابداری مالی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشوری
 • حسابداری عمومی مقدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای حسابداران تهران
 • حسابداری عمومی تکمیلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای حسابداران تهران
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای حسابداران تهران
 • حسابداری صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای حسابداران تهران
 • رایانه کار حسابدار مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای حسابداران تهران
 • آشنائی با مدیریت هزینه ها در شرکت های دانش بنیان
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت کفا و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
https://.com