مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ادربیل / معدل 15.68

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فروشگاه محقق
  مالی و حسابداری/ حسادباری

نقاط قوت رفتاری

 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری
https://.com