مختصری از من

.

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت گسترش داده پردازی پارایه
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری

  توضیحات: 10سال سابقه مالی در شرکتهای بازرگانی و پیمانکاری

دانش تخصصی

 • آشنایی با قوانین بیمه و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزار فراپیام و همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با قوانین بیمه و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com