مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1378 تا 1380
    فوق دیپلم برق
    گرایش قدرت /دانشگاه آب و برق فارس / معدل 15
https://.com