مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  کانون فرهنگیان ایران
  مسئول دفتر/ کارمند ادار ی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مواد غذایی بارلی
  مسئول دفتر/ مسیول دفتر

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com