مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 16.4

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com