مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد حقوق
    گرایش حقوق خصوصی /دانشگاه تهران مرکز / معدل 18
https://.com