مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حساداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه تهران جنوب

ابزار و نرم افزار

 • افیس ورد و نرم ازار حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com