مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزش
  گرایش مدیریت در تربیت بدنی و علوم ورزش /دانشگاه پیام نور / معدل 16.03

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۸۹
  خدمات کامپیوتری
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تایپیست و کار با سیستم

  توضیحات: تایپ مقاله و کلیه خدمات به دانشجویان

افتخارات

 • 1395
  مدرک حسابداری از دانشگاه جهاد دانشگاهی
 • 1390
  مریگری درجه سه ژیمناستیک و دو و میدانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هر چیزی با کامپیوتر سرو کار دارد - تایپ کردن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربرد در کامپیوتر -تایپیست فارسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد در کامپیوتر -تایپیست فارسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com