مختصری از من

دارای گواهینامه ابزار دقیق کار درجه 2 فنی و حرفه ای

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری کنترل - ابزاردقیق
  /دانشگاه علمی کاربردی مهارتهای پیشرفته / معدل 18.5

ابزار و نرم افزار

 • متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بسکام avr
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com