مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم هنر
  گرایش نقاشی متحرک /دانشگاه نظام الملک / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت آذرسیماب
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت تکفام
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • مهر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰
  شهرداری منطقه 14
  اداری
 • فروردین ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹
  اتحادیه رستوران داران
  بازاریاب

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com