مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامشهر / معدل 12.66

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  مالی و حسابداری/

  توضیحات: نام شرکت شروع خاتمه سمت علت تغییر شغل
  شرکت تعاونی عصر نوین 92/01/15 92/11/15 حسابدار و کمک حسابدار ورشکستگی
  شرکت خدمات مالی و مشاوره مالیاتی روشنگران 93/01/15 93/04/26 حسابدار/کمک حسابدار/کاردان مالیاتی/ عدم پرداخت حقوق در زمان مقرر
  شرکت هوکارت 93/04/26 93/09/23 حسابدار و کمک حسابدار و صندوق دار(حسابدار خزانه) عدم پرداخت حقوق در زمان مقرر

 • فروردین ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت تعاونی عصر نوین
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL و در حال گذراندن دوره کامل همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • رافع 6،هلو ،ایده آل سیستم ،همکاران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL و در حال گذراندن دوره کامل همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com