مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش برنامه ریزی حمل و نقل /دانشگاه آزاد اسلامی ملارد / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نظارت و اجرا
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نظارت و اجرا
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران
https://.com