مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه شهاب دانش / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت گلدیران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فنی

  توضیحات: طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های تهویه مطبوع

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2 - Autocad
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com