مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات
  گرایش سیستم /دانشگاه علم و صنعت ایران

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  دانشگاه مالک اشتر
  مهندسی برق/ همکار تحقیقاتی

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CST Studio Suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com