مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه تهران / معدل 18

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  بررسی معماری مدیریت منابع انسانی در شرکت بیمه سایپا بر اساس مدل لپک و اسنل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Education (آموزش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Education (آموزش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com