مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ریاضی کاربردی
  گرایش کامپیوتر /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۴
  مصورسازان نرم افزار (چارسوق)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Software developer

  توضیحات: نرم افزار بازاریابی دارویی با تکنولوژی های زیر:
  ,C#, VB.Net, SSRS,. SQL Server 2008

 • آذر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  صفارایانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Software/BI developer

  توضیحات: نرم افزار جامع مدیریت و تامین و نگهداری املاک و شعب بانک ملت با تکنولوژی های زیر:
  ,C#, WCF, WF, Linq, SSRS, Silverlight. XAML, SQL Server 2008R2, SSAS, SSIS

 • دی ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۹۰
  بهپرداز جهان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ ُSoftware developer and manger of deployment team

  توضیحات: نرم افزار جامع سازمان بنادر و کشتیرانی ایران با تکنولوژی های زیر:
  ,C#, SOA, WF,SQL Server 2005

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Java Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک: Java Fundamental
 • GIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: Arc GIS I, Arc GIS II, Arc GIS III
 • GIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: GIS developing -VBA I, Gis developing -VBA II
 • GIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: Arc Engine I , Arc Engine II
 • Business Analysing
  100% Complete
  عنوان مدرک: OOSAD + UML
 • Database
  100% Complete
  عنوان مدرک: SQL Server 2012 Administrator
 • Database
  100% Complete
  عنوان مدرک: T-SQL programming
 • Database
  100% Complete
  عنوان مدرک: Query Tuning & Optimization
 • Business Intelligence
  100% Complete
  عنوان مدرک: SSAS 2012 & Data Mining

ابزار و نرم افزار

 • #C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Net.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WCF
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WPF
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.Net
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SSAS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SSIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SSRS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • T-SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
دانش تخصصی
 • Java Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک: Java Fundamental
 • GIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: Arc GIS I, Arc GIS II, Arc GIS III
 • GIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: GIS developing -VBA I, Gis developing -VBA II
 • GIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: Arc Engine I , Arc Engine II
 • Business Analysing
  100% Complete
  عنوان مدرک: OOSAD + UML
 • Database
  100% Complete
  عنوان مدرک: SQL Server 2012 Administrator
 • Database
  100% Complete
  عنوان مدرک: T-SQL programming
 • Database
  100% Complete
  عنوان مدرک: Query Tuning & Optimization
 • Business Intelligence
  100% Complete
  عنوان مدرک: SSAS 2012 & Data Mining
https://.com