مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پیام نور نکا / معدل 15.04

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۴
  دفتر اسناد رسمی
  حقوق/ کارمند دفتری

  توضیحات: مسلط به کامپیوتر و تمام امور ثبتی > تنظیم اسناد و قراردادهای حقوقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • امور ثبتی و حقوقی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس حقوق و فوق دیپلم حقوق گرایش علوم ثبتی

ابزار و نرم افزار

 • تسلط به ثبت آنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس حقوق و مدرک فنی حرفه ای کامپیوتر
دانش تخصصی
 • امور ثبتی و حقوقی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس حقوق و فوق دیپلم حقوق گرایش علوم ثبتی
https://.com