مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات معدل۱۶.۱۰ /دانشگاه آزاد ساری

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴
  سیلیکون پارت
  کنترل کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL-مدیریت پروژه-فلوئنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com