مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
    گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14.05
https://.com