مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه غیرانتفاعی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۵
  پردازگستر ارتباطات برلیان
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری
 • بهمن ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۱
  فضای گویا اندیش
  مالی و حسابداری/ حسابدار

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی و انبار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com