مختصری از من

از یادگیـری هر مطلب جدیدی به شـدت استقبال می کنـم.
بسیار علاقمندم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیـوتر
  گرایش تکنولوژی نرم افـزار /دانشگاه مازندران / معدل 17.5
 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم کامپیـوتر
  گرایش نـرم افـزار /دانشگاه گیلان / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  دانشگـاه غیرانتفاعـی مهرآییـن
  منابع انسانی و آموزش/ کارمنـد آموزش

  توضیحات: تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط
  تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات
  پاسخ گویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
  حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی
  دریافت فهرست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كارنامه تحصیلی دانشجویان

 • خرداد ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱
  بیمـه آسیـا
  مسئول دفتر/ کارمنـد بیمه

  توضیحات: رسيدگى به امور ادارى بيمه شدگان و نظارت بر نوع و نحوه بيمه آنان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمنـد به چالش هـای جدیـد
 • علاقمنـد به ایده پـردازی و فعالیت هـای خلاقانـه
 • علاقمنـد به تدویـن و ادیت فیلـم و عکس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com