مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی سجاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت غیر دولتی نور طرح
  مهندسی برق/ مدیریت بخش تولید

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس خصوصی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزار های plcو wincc
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
https://.com