مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد شیمی
    گرایش تجزیه /دانشگاه تهران مرکزی / معدل 17

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com