مختصری از من

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت نرم افزاری سبا رویا پردازان سیستم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول پروژه و برنامه نویس

  توضیحات: طراحی ، توسعه و پشتیبانی نرم افزار حمل و نقل بین المللی سبا
  طراحی و پیاده سازی دیتابیس مربوطه
  تحلیل و طراحی سیستم های شی گرا و UML

دانش تخصصی

 • SignalR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java Scrypt
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ajax
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Angular Js
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Socket.io
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ratchet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • SignalR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java Scrypt
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ajax
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Angular Js
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Socket.io
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ratchet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com