مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم امور بانكي
  /دانشگاه آزاد بابل
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مديريت بازرگاني
  /دانشگاه موسسه غيرانتفاعي فروردين
 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم روزنامه نگاري
  /دانشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  يك پايگاه خبري
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ خبرنگار سياسي
https://.com