مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه دانشگاه کاشان / معدل 16.03
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه دانشگاه کاشان / معدل 13.06

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  رسا جوش-اصفهان شهرک صنعتی دولت آباد
  کار آموز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  ارتعاشات عرضی غیر موضعی یک نانولوله متصل به باکی بال با تکیه گاه در گیر در محیط وینکلر با مدل تیر تیموشنکو کنفرانس مکانیک ISME-اهواز ISME2014-1444
 • 1392
  ارتعاشات عرضی غیر موضعی یک نانولوله متصل به باکی بال با تکیه گاه درگیر در محیط الاستیک با مدل تیر تیموشنکو کنفرانس مکانیک ISME-گیلان ISMESTU2014-3250
 • 1392
  Nonlocal vibration of carbon nanotubes with attached buckyball at tip under magnetic field کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی-گلستان HN10101910474

پروژه ها

 • 1392
  تحلیل ارتعاشات و ناپایداری سیستم نانولوله های کربنی متصل به باکی بال توسط مدل تیرهای اویلر برنولی و تیموشنکو تحت میدان مغناطیسی
  مجری و گردآورنده
 • 1390
  کمانش پیچشی و خمشی نانولوله های کربنی در محیط الاستیک با استفاده از مدل تیرها
  مجری و گرد آورنده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کتیا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com