مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی كامپيوتر
    گرایش فناورى اطلاعات /دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com