مختصری از من

متعهد و مسئولیت پذیر هستم و با تلاش بسیار در انجام هرچه بهتر کار محوله میکوشم .

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فسا

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات سپهر شیراز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com