مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه ازاداسلامی یادگار امام / معدل 15
https://.com